Wat is Ergotherapie?

Ergotherapie helpt mensen met beperkingen of problemen in hun dagelijks functioneren zodat zij weer zo zelfstandig mogelijk de gewenste activiteiten uit kunnen voeren. De ergotherapeut gaat uit van de mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving. Zij denkt mee over (praktische) oplossingen en alternatieven bij problemen in het dagelijks handelen.

 

De ergotherapeut traint de activiteit met de cliënt bij voorkeur in de vertrouwde omgeving. De ergotherapeut stemt adviezen, begeleiding en training af op de persoonlijke situatie van de cliënt en werkt samen met naasten en andere zorgverleners wanneer deze bij de cliënt betrokken zijn.

Therapie wordt dus op maat gegeven. 

 

Ergotherapie richt zich op activiteiten binnen zowel het wonen, het werk als de vrije tijd. 

 

Voor wie is ergotherapie bedoeld?

Ergotherapie is bedoeld voor mensen die door een aandoening, ziekte of (beginnende) ouderdom problemen ondervinden in het dagelijks functioneren. De ergotherapeut helpt de cliënt bij het leren omgaan met deze problemen, zodat hij/zij weer zo zelfstandig mogelijk kan functioneren.

Ergotherapiepraktijk Actief richt zich op de doelgroep jongvolwassenen en volwassenen.
Naast de behandeling van veelvoorkomende problematiek, heeft Ergotherapiepraktijk Actief de volgende expertisegebieden:

  • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) met zowel fysiek als cognitieve problematiek
  • MS, ALS, Guillain Barre en andere zenuw- en spieraandoeningen
  • Klachten aan Nek en Schouder (KANS)
  • (Chronische) vermoeidheid
  • Reuma, Artrose en vormen van Reuma
  • Parkinson en Parkinsonisme
  • Dementie en Dementieel syndroom
  • Oncologie, zowel in preventief -, curatief -, palliatief - en terminaal stadium
  • COPD
  • Handtherapie 

Informeer gerust naar onze mogelijkheden!

 

>>Bekijk onze promotiefilm


Wat is Handtherapie?

Handtherapie is een specialisatie voor ergotherapeuten. Hiervoor wordt een gespecialiseerde opleiding gevolgd.

 

Bij (pijn)klachten aan vingers, pols of hand wordt hinder ervaren bij dagelijkse activiteiten.

De hand-ergotherapie analyseert de klachten en kan daarbij echografie toepassen. Echografie werkt op basis van geluidsgolven. Onze handtherapeuten zijn geschoold voor echografie en beschikken over het nieuwste model echo-apparaat van firma Terason.

 

Afhankelijk van de klachten;

-          Wordt een spalk op maat gemaakt

-          Wordt een brace aangemeten

-          Wordt training gegeven

-          Wordt advies gegeven over ergonomisch handgebruik of hulpmiddelen. 

 

Handtherapie wordt, net als ergotherapie, vergoed vanuit de basisverzekering.

 

>>Bekijk onze promotiefilm

 

Spalken

Materialen

Binnen onze praktijk worden spalken gemaakt van verschillende materialen; thermoplast, woodcast en neopreen.

Elk materiaal heeft zijn eigen specifieke eigenschappen, waardoor per situatie een keuzen kan worden gemaakt uit de beschikbare materialen.

 

Woodcast is gemaakt van houtvezels en biologisch afbreekbaar. 

Vanuit milieu oogpunt is dit materiaal aan ons assortiment toegevoegd.

Woodcast

>>Bezoek website 

 

 

Onderhoud spalk

Voor een individueel gemaakte spalk geldt het volgende;

-          Schoonmaken met een lauwwarm sopje

-          Drogen aan de lucht

-          Nooit op de verwarming of andere warmtebron laten drogen

-          Nooit in de brandende zon laten liggen

 

Verkeersdeelname

De handtherapeuten van Ergotherapiepraktijk Actief adviseren om de spalk of brace NIET te dragen bij actieve verkeersdeelname. 

 

Dit vanwege regels van uw verzekeringsmaatschappij en artikel 5 van de WegenVerkeersWet, waarin vermeld staat dat niemand een gevaar mag opleveren voor andere verkeerdeelnemers.

 

Alhydran

Alhydran is een medische creme welke wetenschappelijk en klinisch is bewezen.

Deze creme wordt aanbevolen door specialisten en is verkrijgbaar via onze praktijk.

De creme is parabenen-, parfum- en hormoonvrij.

De medische creme wordt gebruikt bij de behandeling en nazorg van littekens, brandwonden, bestraling, exzeem, jeuk, kwetsbare huid etc.

Bij ons verkrijgbaar;

- Tube 30 ml € 19,95

- Tube 59 ml met SPF30 (zonbescherming) € 39,95

Hoe verloopt de verwijzing?

Wij behandelen bij voorkeur op verwijzing van huisarts of specialist. 

Sinds 1 januari 2012 is ergotherapie ook direct toegankelijk. Een verwijzing van een arts is daardoor niet meer noodzakelijk.

 

Hoe wordt ergotherapie vergoed?

Ergotherapie zit in de basisverzekering en wordt voor maximaal 10 uur per jaar door alle zorgverzekeraars vergoed. Uw eigen risico wordt aangesproken.

Enkele zorgverzekeraars vergoeden meer vanuit een aanvullend pakket. U kunt dit nakijken in de polis van uw zorgverzekeraar.

Begeleiding aan mantelzorgers of advies aan thuiszorg kan door de zorgverzekeraar worden vergoed.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland.

 

Indien wij niet genoeg hebben aan het aantal beschikbare uren, zijn wij genoodzaakt u een factuur te sturen.

Uiteraard overleggen wij dit vroegtijdig met u. 

De tarieven die worden gehanteerd zijn landelijk vastgelegd.

 

Afspraken die niet tijdig (uiterlijk 24 uur tevoren) worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Een vrijgevallen afspraak willen wij graag benutten voor het inplannen van andere cliënten, zodat onze agenda's zo optimaal mogelijk worden gevuld en wachttijden worden voorkomen. 

 

Voor meer informatie, klik op deze link

Wat is het werkgebied van Ergotherapiepraktijk Actief?

Wij werken in de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Zeewolde, Putten en omliggende (deel) gemeenten.

 

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.
Algemene Voorwaarden

U vindt hier de algemene voorwaarden van onze praktijk. Tijdens de intake worden deze met u besproken en wordt u gevraagd te ondertekenen.
 
- Iedere verzekerde heeft vanuit de basisverzekering recht op 10 uur (hand-) ergotherapie per jaar. Soms worden extra uren vergoed vanuit een aanvullend pakket. Handtherapie valt onder ergotherapie.  Uw eigen risico wordt aangesproken. Informeer bij  uw eigen zorgverzekeraar voor details. Indien de 10 beschikbare uren zijn verbruikt, zijn wij genoodzaakt de overige uren in rekening te brengen.

- Afspraken die niet tijdig (uiterlijk 24 uur tevoren) worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Een vrijgevallen afspraak benutten wij graag voor het inplannen van cliënten, zodat onze agenda’s zo optimaal mogelijk worden gevuld en wachtlijsten worden voorkomen.
- Verkeerstraining geschiedt op eigen risico. Schade aan elektrische rolstoel, scootmobiel of driewielfiets is meestal verzekerd via de polis, verstrekt bij aflevering via gemeente.

- Bij afronding van de behandeling, zal een eindrapportage worden verzonden aan de verwijzer.
Andere behandelaars zijn;
-          Huisarts
-          Specialist
-          Fysiotherapeut
-          Gemeente
-          Thuiszorg
-          Anders, namelijk


Ik heb dit jaar eerder ergotherapeutische behandeling gehad   JA/NEE                             Ergotherapeut: …….………………….aantal uren:…………

 

Ik geef toestemming om in het kader van de behandeling informatie uit te wisselen voor overleg met bijv. arts, andere hulpverleners, gemeente (WMO), ziektekostenverzekeraar, uitleenorganisatie, binnen de kaders van het professionele beroepsgeheim.    JA/NEE 

 
Voor akkoord met deze algemene voorwaarden.
 
Datum:
Plaats:
 
Handtekening: