Algemeen

Wat is Ergotherapie?


Ergotherapie helpt mensen met beperkingen of problemen in hun dagelijks functioneren zodat zij weer zo zelfstandig mogelijk de gewenste activiteiten uit kunnen voeren. De ergotherapeut gaat uit van de mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving. Zij denkt mee over (praktische) oplossingen en alternatieven bij problemen in het dagelijks handelen.

 

De ergotherapeut traint de activiteit met de cliënt bij voorkeur in de vertrouwde omgeving. De ergotherapeut stemt adviezen, begeleiding en training af op de persoonlijke situatie van de cliënt en werkt samen met naasten en andere zorgverleners wanneer deze bij de cliënt betrokken zijn.

Therapie wordt dus op maat gegeven. 

 

Ergotherapie richt zich op activiteiten binnen zowel het wonen, het werk als de vrije tijd. 

 

 

Voor onderstaande specialisaties kunt u bij ons terecht;

1. Handtherapie

 

2. Energiemanagement bij burn-out en Covid, arbeidsvragen en cognitieve revalidatie.

 

Hoe verloopt de verwijzing?


Wij behandelen bij voorkeur op verwijzing van huisarts of specialist. 

Sinds 1 januari 2012 is ergotherapie ook direct toegankelijk. Een verwijzing van een arts is daardoor niet meer noodzakelijk.

 

Hoe wordt ergotherapie vergoed?


 

Zie onze pagina met tarieven via onderstaande link

>>Tarieven